سه سال پیش یعنی ۲۰ شهریور ۱۳۸۲ پارسا وب لاگ متولد شد.

نویسنده این وب لاگ پارسا فاتحی ادمین سایتهای دهیو و پرشین بازی هستند.

البته بعدها وب لاگهای متعددی رو درست کردند .

برای پارسای عزیز آرزوی موفقیت دارم.

تولدت مبارک پارسا وب لاگ