در يونان و روم قديم خدايان را از نظر اهميت و مقام به دوازده الهه تقسيم کرده

بودندو افروديت الهه عشق  که البته اين نام يونانی اش بوده و در روم با نام 

 ونوس  aphrodite venus پرستش ميشده ...

                « دو سال از تولد وب لاگ آفرودیت ونوس گذشت!»

قسمتهایی از دست نوشته  شینا نویسنده این وب لاگ زیبا :

در این دنیای دور و دراز با همه قصه ها و غصه ها، رنجها و شادی ها، دست آخر هر کسی به آنچه میخواهد میرسد و باز جای تعجب دارد که وقتی به خواسته هایمان میرسیم میبینیم آن چیزی نیست که همه عمرمان به دنبالش بودیم و « واقعا» می خواسته ایم...به گمانم زندگی ما همینطور میگذرد و میگذرد...

من افقی در ذهن ساختم و تو آن را بروی چند ورق ترسیم کردی و این نهایت یک سخن ناگفته بود واینچنین من اسیر حجابی از یقیین شدم!

از نهایت هر چیز سخن گفتن گاه شیرین مینماید...

دستهام روی کیبورد میلغزه و اینچینین همه چیز شکل میگیره و هم صدایی دو پرنده شروع میشه...دختری از مشرق زمین بر میخیزه و یا ترانه ای از تو خواننده میشه و شاید حتی دختری زیر نور ماه تو یه شب براق تانگوی یک نفره اجرا میکنه و ارکستری جز نسیم نداره...همه چیز با چند حرکت خلق میشه و اینجوری من افقی ترسیم کردم با تمام حسهای دخترونه ام و گاه...جاده ای از عشق که با نور شمع های پر فروغ شما دوستهام روشن شد و منو به سر منزلهای زیادی کشید که ازش به سر منزل مقصود یاد نمیکنم...اما هرچه هست حس شیرینی هست که از من موجودی عجیب میسازه و باعث میشه تمام حسهای شیشه ای خودمو با بوسه ماه براتون رو دوتا ورق و گاهی یه صفحه کوچیک نقش بزنم...هرچه شد...شد.

                

                    تولدت مبارک