وب لاگ جوان امروز دو ساله شد

اين وب لاگ متعلق به يک جوان خرم آبادی هست.

يکی از دست نوشته های اين دوست عزيز رو باهم ميخونيم :

امروز بايد کاری کرد

بايد نقطه ای براي آغاز باشد

بايد آغازی در كار باشد .

بايد آغاز كرد .

 

قانون شهر من اين است .

 

 

خسته شدم ، تمومي كه نداره ، هر روز گرفتار تر از قبل ، اصلا به ياد ندارم روزی حسرت آسايش!

روز قبلم رو نخورده باشم ، ديروز كار و درس ، امروز كار و امتحان و فردا ...

اصلا تو اين كشور آسوده شدن ، از دردسر ها كم شدن ، يه جمله بي معني بيش نيست .

تا كي بايد منتظر يه روز آروم براي انجام يه كار بزرگ بشينم .

نه ، ديگه سوار شدن رو انتخاب كردم .

بايد سوار مشكلات شد ، بايد روي دوششون نشست ، وقت ندارم ها رو بايد له كرد .

ديگه از خوابم مي زنم .

خسته شدم ، خسته از بس به فردا انداختم و فردا گرفتار تر از قبل شدم .

امروز كاري مي كنم .

همه ي بزاعتم اين بود ، ولي كم هم نمي شمارمش ، مگر كسي قبل از من كاري كرده كه من

اين را كم بدانم . براي شروع خوب است ، بايد شروعي باشد .

 

 

تولدت مبارک وب لاگ جوان