وقتی که به عمری بدهی لبگزه ای را در تعرفه ی عشق تو لبخند به چند است؟

 

يک سال پيش در روز مبارک جمعه ۱۰ تير ماه  وب لاگ لبگزه متولد شد.

وب نوشته های سيد محمد رضا واحدی

ميتونم بگم يکی از بهترين ها هستند.

و بنده افتخار آشنايی با اين سيد بزرگوارو از همون روزهای اول وب لاگ نويسيشون

 داشتم.

بسيار زيبا و پر محتوا مينويسند و  هميشه شاهد بحثهای زيبايی در اين وب لاگ هستم.

 

باهم يکی از کارهای قديمی ایشونو ميخونيم:

دلم برای تو تنگ است يار ديرينم

 و عاشقی چه قشنگ است يار ديرينم

غزل به وصف تو - انگار - خاك بر سر شد

 و پای قافيه لنگ است يار ديرينم

چه گويم از دل خويش و نگاه نازك تو 

 كه مثل شيشه و سنگ است يار ديرينم

ترا به لحظه پر اضطراب می خوانم 

 بيا چه جای درنگ است يار ديرينم

قسم به سقف نگاهی كه ريخت بر سر من 

 دلم برای تو تنگ است يار ديرينم

 

تولدت مبارک لبگزه