امروز ۲۵ فروردین ماه تولد وب لاگ اولین قلب آبی هست .

نویسنده این وب لاگ آقای مهران هستند.

باهم یکی از نوشته هاشونو میخونیم :

.

.

.

............. بچه دوید طرفت ...و چشمهای مهربانت.... آسمان بعض کرده بود ... ماشین دوید توی چشمهات .... بچه از درد و تو از غم فریاد  و بعد خیابان خیس شد و پای چشمهای تو هم .... نگاهم توی نگاهت گم شد ... خیابان درد گرفت و بعد سوزشی کوچک و خیلی زود خیابان هم خیس شد ....... باران که میزد هم تو را و هم بچه را و هم من را و خیابانی که حالا خیس شده بود خیستر میشدند از قبل ....... حالا خدا هم داشت خیس میشد ............

 

اولين قلب آبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولدت مبارک اولین قلب آبـــــی